Statenvertaling

Titus 1:6 Statenvertaling (SV1750)

Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn.

Titus 1

Titus 1:2-12