Statenvertaling

Ruth 3:14 Statenvertaling (SV1750)

Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe; en zij stond op, eer dat de een den ander kennen kon; want hij zeide: Het worde niet bekend, dat een vrouw op den dorsvloer gekomen is.

Ruth 3

Ruth 3:6-16