Statenvertaling

Richteren 7:17 Statenvertaling (SV1750)

En hij zeide tot hen: Ziet naar mij en doet alzo; en ziet, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen.

Richteren 7

Richteren 7:15-25