Statenvertaling

Prediker 5:2 Statenvertaling (SV1750)

(5:1) Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht; want God is in den hemel, en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn.

Prediker 5

Prediker 5:1-12