Statenvertaling

Openbaring 6:9 Statenvertaling (SV1750)

En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

Openbaring 6

Openbaring 6:8-17