Statenvertaling

Openbaring 18:17 Statenvertaling (SV1750)

En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre;

Openbaring 18

Openbaring 18:8-24