Statenvertaling

Obadja 1:6 Statenvertaling (SV1750)

Hoe zijn Ezau's goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht!

Obadja 1

Obadja 1:5-12