Statenvertaling

Obadja 1:1 Statenvertaling (SV1750)

Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere HEERE van Edom: Wij hebben een gerucht gehoord van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder de heidenen: Staat op, en laat ons opstaan tegen hen ten strijde.

Obadja 1

Obadja 1:1-6