Statenvertaling

Numberi 33:53 Statenvertaling (SV1750)

En gij zult het land in erfelijke bezitting nemen, en daarin wonen; want Ik heb u dat land gegeven, om hetzelve erfelijk te bezitten.

Numberi 33

Numberi 33:44-56