Statenvertaling

Mattheüs 3:3 Statenvertaling (SV1750)

Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht!

Mattheüs 3

Mattheüs 3:1-11