Statenvertaling

Mattheüs 28:10 Statenvertaling (SV1750)

Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.

Mattheüs 28

Mattheüs 28:9-19