Statenvertaling

Mattheüs 25:9 Statenvertaling (SV1750)

Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.

Mattheüs 25

Mattheüs 25:3-11