Statenvertaling

Mattheüs 2:5 Statenvertaling (SV1750)

En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:

Mattheüs 2

Mattheüs 2:2-15