Statenvertaling

Mattheüs 15:31 Statenvertaling (SV1750)

Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israels.

Mattheüs 15

Mattheüs 15:25-37