Statenvertaling

Markus 2:16 Statenvertaling (SV1750)

En de Schriftgeleerden en de Farizeen, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt?

Markus 2

Markus 2:8-26