Statenvertaling

Markus 16:5 Statenvertaling (SV1750)

En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd.

Markus 16

Markus 16:4-6