Statenvertaling

Maleachi 3:15 Statenvertaling (SV1750)

En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd; ook verzoeken zij den HEERE, en ontkomen.

Maleachi 3

Maleachi 3:9-16