Statenvertaling

Maleachi 2:7 Statenvertaling (SV1750)

Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der heirscharen.

Maleachi 2

Maleachi 2:2-17