Statenvertaling

Maleachi 2:15 Statenvertaling (SV1750)

Heeft Hij niet maar een gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar dien enen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw geest, en dat niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd.

Maleachi 2

Maleachi 2:11-17