Statenvertaling

Maleachi 2:14 Statenvertaling (SV1750)

Gij nu zegt: Waarom? Daarom dat de HEERE een Getuige geweest is, tussen u en tussen de huisvrouw uwer jeugd, met dewelke gij trouwelooslijk handelt; daar zij toch uw gezellin, en de huisvrouw uws verbonds is.

Maleachi 2

Maleachi 2:13-17