Statenvertaling

Lukas 22:19 Statenvertaling (SV1750)

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Lukas 22

Lukas 22:18-20