Statenvertaling

Lukas 12:14 Statenvertaling (SV1750)

Maar Hij zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot een rechter of scheidsman over ulieden gesteld?

Lukas 12

Lukas 12:13-15