Statenvertaling

Leviticus 6:21 Statenvertaling (SV1750)

Het zal in een pan met olie gemaakt worden; geroost zult gij het brengen; en de gebakken stukken des spijsoffers zult gij offeren, tot een liefelijken reuk den HEERE.

Leviticus 6

Leviticus 6:14-22