Statenvertaling

Klaagliederen 4:17 Statenvertaling (SV1750)

Ain. Nog bezweken ons onze ogen, ziende naar onze ijdele hulp; wij gaapten met ons gapen op een volk, dat niet kon verlossen.

Klaagliederen 4

Klaagliederen 4:9-22