Statenvertaling

Judas 1:14 Statenvertaling (SV1750)

En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

Judas 1

Judas 1:10-16