Statenvertaling

Judas 1:11 Statenvertaling (SV1750)

Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

Judas 1

Judas 1:2-13