Statenvertaling

Jozua 8:8 Statenvertaling (SV1750)

En het zal geschieden, wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken; naar het woord des HEEREN zult gijlieden doen; ziet, ik heb het ulieden geboden.

Jozua 8

Jozua 8:2-18