Statenvertaling

Jozua 14:2 Statenvertaling (SV1750)

Door het lot hunner erfenis, gelijk als de HEERE door den dienst van Mozes geboden had, aangaande de negen stammen en den halven stam.

Jozua 14

Jozua 14:1-7