Statenvertaling

Johannes 15:25 Statenvertaling (SV1750)

Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.

Johannes 15

Johannes 15:24-26