Statenvertaling

Joël 2:27 Statenvertaling (SV1750)

En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israel ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

Joël 2

Joël 2:18-32