Statenvertaling

Joël 1:1 Statenvertaling (SV1750)

Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Joel, den zoon van Pethuel:

Joël 1

Joël 1:1-10