Statenvertaling

Job 35:6 Statenvertaling (SV1750)

Indien gij zondigt, wat bedrijft gij tegen Hem? Indien uw overtredingen menigvuldig zijn, wat doet gij Hem?

Job 35

Job 35:1-16