Statenvertaling

Job 25:3 Statenvertaling (SV1750)

Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?

Job 25

Job 25:2-5