Statenvertaling

Jesaja 39:7 Statenvertaling (SV1750)

Daartoe zullen zij van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen, dat zij hovelingen zijn in het paleis des konings van Babel.

Jesaja 39

Jesaja 39:6-8