Statenvertaling

Jeremia 39:9 Statenvertaling (SV1750)

Het overige nu des volks, die in de stad waren overgebleven, en de afvalligen, die tot hem gevallen waren, met het overige des volks, die overgebleven waren, voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk naar Babel.

Jeremia 39

Jeremia 39:1-12