Statenvertaling

Jeremia 26:24 Statenvertaling (SV1750)

Maar de hand van Ahikam, den zoon van Safan, was met Jeremia, dat men hem niet overgaf in de hand des volk, om hem te doden.

Jeremia 26

Jeremia 26:14-24