Statenvertaling

Hebreeën 9:13 Statenvertaling (SV1750)

Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;

Hebreeën 9

Hebreeën 9:10-17