Statenvertaling

Hebreeën 8:6 Statenvertaling (SV1750)

En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

Hebreeën 8

Hebreeën 8:1-13