Statenvertaling

Hebreeën 5:3 Statenvertaling (SV1750)

En om derzelver zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelven, offeren voor de zonden.

Hebreeën 5

Hebreeën 5:1-7