Statenvertaling

Hebreeën 13:9 Statenvertaling (SV1750)

Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.

Hebreeën 13

Hebreeën 13:3-19