Statenvertaling

Hebreeën 12:18 Statenvertaling (SV1750)

Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder,

Hebreeën 12

Hebreeën 12:13-23