Statenvertaling

Hebreeën 11:18 Statenvertaling (SV1750)

(Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken;

Hebreeën 11

Hebreeën 11:16-24