Statenvertaling

Hebreeën 1:8 Statenvertaling (SV1750)

Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.

Hebreeën 1

Hebreeën 1:2-14