Statenvertaling

Handelingen 19:32 Statenvertaling (SV1750)

Zij riepen dan de ene dit, de andere wat anders; want de vergadering was verward en het meerder deel wist niet, om wat oorzaak zij samengekomen waren.

Handelingen 19

Handelingen 19:28-37