Statenvertaling

Handelingen 10:32 Statenvertaling (SV1750)

Zend dan naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus; deze ligt te huis in het huis van Simon, den lederbereider, aan de zee, welke, hier gekomen zijnde, tot u spreken zal.

Handelingen 10

Handelingen 10:29-42