Statenvertaling

Haggaï 1:5 Statenvertaling (SV1750)

Nu dan, alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen.

Haggaï 1

Haggaï 1:1-15