Statenvertaling

Genesis 42:29 Statenvertaling (SV1750)

En zij kwamen in het land Kanaan, tot Jakob, hun vader; en zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende:

Genesis 42

Genesis 42:24-30