Statenvertaling

Genesis 40:17 Statenvertaling (SV1750)

En in den oppersten korf was van alle spijze van Farao, die bakkerswerk is; en het gevogelte at dezelve uit den korf, van boven mijn hoofd.

Genesis 40

Genesis 40:10-23