Statenvertaling

Genesis 20:4 Statenvertaling (SV1750)

Doch Abimelech was tot haar niet genaderd; daarom zeide hij: Heere! zult Gij dan ook een rechtvaardig volk doden?

Genesis 20

Genesis 20:1-6