Statenvertaling

Filippenzen 4:16 Statenvertaling (SV1750)

Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft.

Filippenzen 4

Filippenzen 4:10-19